Arthur Hakalahti

Luogo di nascita:
Bodø, Norway:

Mortal (2020)
Ole
The Birdcatcher (2019)
Aksel
En affære (2018)
Simen
Boy Gets Eaten (2018)
Anders
Broke (2017)
Jonas
Aldriland (2017)
Markus
Kongens nei (2016)
Fredrik Seeberg
Kameleon (2015)
Eskil
Om hundre år er allting glemt (2013)